Belastingdienst en Slachtofferhulp Nederland sluiten samenwerkingsovereenkomst vermiste personen

Achterblijvers van vermiste personen die zich bij de Belastingdienst melden met vragen die voortkomen uit de vermissing, worden voortaan geholpen door een centraal aanspreekpunt. Dat hebben Belastingdienst en Slachtofferhulp Nederland vastgelegd in een Protocol vermiste personen.

Achterblijvers lopen vaak tegen problemen op bij het regelen van allerlei juridische en praktische zaken van de vermiste persoon. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om bankzaken, verzekerings- en uitkeringskwesties, en belastingzaken van de vermiste persoon. Met het aanspreekpunt waarborgt de Belastingdienst dat achterblijvers van vermiste personen correct worden benaderd en geholpen.

Coördinatiepunt Vermissing
In het protocol is vastgelegd dat de Belastingdienst kantoor Den Haag intern optreedt als centraal coördinatiepunt voor vermissingen. Binnen dit coördinatiepunt wordt de expertise opgebouwd over hoe te handelen bij een vermissing. Als een achterblijver zich meldt bij de Belastingdienst en er doen zich problemen voor door de vermissing, dan verwijst de medewerker de achterblijver door naar het Coördinatiepunt Vermissing.

Meer weten?
Het Protocol vermiste personen is 22 augustus 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.
Bron: Belastingdienst

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.