Pensioenfonds Zorg & Welzijn verhoogt pensioenpremie in 2021

PFZW
Het bestuur van PFZW heeft op 6 november besloten om de pensioenpremie te verhogen met totaal 2,3 procentpunt. Het pensioenfonds beseft dat de verhoging geen goed bericht voor werkgevers en deelnemers is. Zeker in deze roerige tijd waarin de sector zorg en welzijn toch al hard wordt geraakt.

Huidige pensioenpremie onvoldoende

De lage rente waarmee PFZW de wettelijk moeten rekenen, zorgt ervoor dat de financiële positie van PFZW niet goed is. Gezien de huidige economische omstandigheden verwachten we bovendien op de lange termijn een lager rendement te behalen dan waar we eerder mee rekenden. Die twee zaken maken een premieverhoging noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen.

Premie en pensioen in de toekomst
Dit is de eerste premieverhoging voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen sinds 8 jaar. PFZW doet er alles aan om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op de uitvoeringskosten. Maar we blijven ook afhankelijk van externe economische factoren en opgelegde rekenregels over bijvoorbeeld het verwachte rendement.