Kleine aanpassing van belasting op salaris of uitkering

29-03-2016
Als u een salaris, een pensioen of een uitkering hebt, houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie hierop iedere maand belasting in. Dit heet loonheffing. Vanaf 1 april verandert de berekening van de loonheffing. Per maand houdt u netto tussen de € 3 en € 10 minder over dan nu.

Waarom verandert de berekening van de loonheffing?
Vanaf 1 januari 2016 zijn de belastingtarieven gewijzigd. De juiste tarieven werden pas in december 2015 bekend. Daardoor konden wij de programma’s waarmee we de loonheffing berekenen, niet op tijd aanpassen. Ook in de salarissystemen van werkgevers en uitkeringsinstanties konden de nieuwe tarieven niet op tijd worden verwerkt. In januari, februari en maart konden zij dus niet het juiste bedrag aan loonheffing inhouden. Vanaf 1 april gebruiken werkgevers en uitkeringsinstanties de juiste tarieven. Ook het bedrag dat eerder te weinig is ingehouden, wordt dan verrekend.